GIA CÔNG & NÔNG NGHIỆP

Giới thiệu về Agrifood

Agrifood với nền tảng đầu tư trồng trọt khai thác nông nghiệp, gia công sản xuất và chế biến sản phẩm. Agrifood tự tin là đơn vị đồng hành và chỗ dựa uy tín chất lượng sản phẩm của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam…

GIA CÔNG & NÔNG NGHIỆP

Giới thiệu về Agrifood

Hoạt động của Agrifood

Gia Công Sữa Công Thức

Gia Công Cà Phê Hoà Tan

Gia Công Đóng Gói Thực Phẩm

Sản Phẩm Quà Tặng Doanh Nghiệp

Hoạt động của Agrifood

Gia Công Sữa Công Thức

Gia Công Cà Phê Hoà Tan

Gia Công Đóng Gói Sản Phẩm

Quà Tặng Doanh Nghiệp